Nyheter från föreningen

E-signering av dokument

Allmän information

Klicka på menyn "Dokument" för att komma till listan över delade dokument.

Listan är uppbyggd med mappar och filer. Du navigerar in i en mapp genom att klicka på namnet. Du laddar ner en fil genom att klicka på ikonen i form av ett moln längst ut till höger.

Längst ut till höger finns ikon (i form av ett dokument med en penna över) för hantering av signeringar av dokument. Det går bara att signera pdf-dokument. Om filen inte är en pdf visas inte ikonen.

  • En blå ikon betyder att det inte finns något signeringsflöde för den aktuella filen.
  • En gul ikon betyder att ett signeringsflöde pågår, men alla har inte signerat.
  • En grön ikon betyder att alla har signerat filen.

En signerad fil lagras bredvid originalfilen, det betyder att även om originalfilen tas bort kommer den signerade filen att finnas kvar. Dessa hittas under "För styrelsen" -> "E-signerade dokument".

Klicka på ikonen längst ut till höger för att se detaljer om signeringen.

Sortera / Söka

Alla kolumner går att sortera genom att klicka på rubriken.

Använd fältet till höger ovanför tabellen för att söka efter ett dokument eller mapp. Du kan söka på information från alla kolumner.

Skapa signering

E-signering

För att starta en signeringsprocess, klicka på ikonen längst ut till höger i form av ett dokument med en penna över.

  • Ange hur många som ska signera dokumentet.
  • Ange e-postadress till de som ska signera. Klicka på "+ Lägg till signerare" för att lägga till fält att fylla i. Klicka på papperskorgen bredvid en rad för att ta bort signerare.

Visa signering

E-signering

För att visa detaljer om en signeringsprocess, klicka på ikonen längst ut till höger i form av ett dokument med en penna över. Det går bara att signera pdf-dokument. Om filen inte är en pdf visas inte ikonen.

Här presenteras hur många som ska och har signerat, e-postadresser till signerare, en signeringslogg med information om när vardera person signerade dokumentet samt knappar för att ladda ner både originalfilen samt signerad fil. För varje signering som görs kommer den signerade filen att uppdateras.

Botema Logo

Postadress / Besöksadress

Vretenvägen 13
171 54 Solna

© 2021 Botema Fastighets AB

info@botema.se
08 - 32 74 60