Ekonomisk förvaltning i bostadsrättsförening

Sitter man i styrelsen med uppgiften att sköta ekonomisk förvaltning i en bostadsrättsförening, har man ett stort ansvar för att byggnaderna hålls i bra skick och för att ekonomin sköts på bästa sätt. Pengarna måste räcka till reparationer och man har ofta ett stort kapital som ska hanteras förståndigt. Kanske är man duktig på reparationsarbeten eller daglig bokföring men har andra arbetsuppgifter som också ska skötas. Det är inte lätt att hålla reda på alla lagar och regler, vilka bidrag man kan söka, hur man budgeterar och finansierar. Där kan vi hjälpa dig och din förening med alla delar av ekonomisk förvaltning inom bostadsrättsförening.

Det underlättar att ha en utomståendes kompetens och erfarenhet till hjälp, oavsett om det gäller avtalsfrågor, budgetering, bokslut eller deklaration. Vi har mycket stor erfarenhet av allt som gäller ekonomisk förvaltning i bostadsrättsföreningar, och ni kan tryggt anlita oss. Utskick av kallelser och hyresavier samt arkivering av bokföring och protokoll kan vi också hjälpa till med.

Många moment i löpande bokföring

Vi tar hand om hela bokföringen. Vi registrerar era leverantörsfakturor, gör utbetalningar och momsredovisning. Det enda ni behöver göra är att attestera fakturorna, så sköter vi resten. Vi kontrollerar också att det inte betalas några bluffakturor. Arvoden hanterar vi också, betalar rätt belopp, drar skatt och redovisar arbetsgivaravgift. Vi bokar hyresinbetalningar och bokför ränteintäkter, erhållna stöd och bidrag.

Det är många olika moment som ingår i bokföringen, och därför är det viktigt att hålla reda på alla kvitton och underlag, så att allt blir rätt. Löpande bokföring är lagstadgad och även nödvändig för att ha en total överblick över ekonomisk förvaltning när det gäller en bostadsrättsförening. Med balans- och resultatrapporter jämför man skulder och tillgångar, kostnader och intäkter under olika tidsperioder.

Vi är experter på ekonomisk förvaltning inom bostadsrättsförening

Långsiktiga frågor, som budget och likviditetsplanering, är vi experter på. Vet man att det kommer kostnadshöjningar framöver, är det bra att budgetera dem. Fastigheter måste hållas i gott skick, och det är förståndigt att reparera i en takt som föreningen har råd med. Man avsätter pengar regelbundet, så att man kan göra nödvändiga investeringar när behovet uppstår. Föreningens pengar placeras på konton med så bra avkastning som möjligt. Att förhandla till sig bra lånevillkor, söka lån och bidrag är också viktigt.

Vi har lång erfarenhet av allt som ingår i en ekonomisk förvaltning hos bostadsrättsföreningar. Många ser oss som bollplank, exempelvis när det gäller att skriva avtal på ett juridiskt rätt sätt. Vi kan också hjälpa er med frågor som gäller avslutande av hyreskontrakt eller avhysning. Kontakta oss för en kompetent hjälp.

Botema Fastighets AB administrerar även sekretariatet för Svenska Fastighetsmäklarsällskapet.

Botema Logo

Postadress / Besöksadress

Vretenvägen 13
171 54 Solna

© 2024 Botema Fastighets AB

info@botema.se
08 - 32 74 60