Om oss

Företagets förvaltningstjänster intar sedan ett flertal år huvuddelen av verksamheten. Ett brett kontaktnät har gett Botema Fastighets AB möjlighet till förvaltning av såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Med över 40 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning har vi god kunskap och många kontakter för att hjälpa till med ekonomin.

Vi har som fokus att arbeta huvudsakligen digitalt och automatiserar processer och arbetsmoment där det är möjligt. Detta möjliggör att vi får mer tid över till analys, reflektion och rådgivning till våra kunder. Vi arbetar i team på företaget så att inget ska bli helt personberoende. Det medför att det alltid finns någon tillgänglig med kännedom om varje kund även under semestertider eller vid sjukdom.

Botema Fastighets AB administrerar även sekretariatet för Svenska Fastighetsmäklarsällskapet.