Bankgirot P27

Vad händer...

Det är på gång en stor förändring kring betalrutiner inom Sverige. Bankgirot blev under 2021 uppköpta av det nya bolaget P27 som ägs av de största bankerna, i stort sett samma ägare som Bankgirot hade. Målet är att skapa en nordisk gemensam betalinfrastruktur för att möjliggöra snabbare betalningar inom Sverige och Norden.

Under de närmaste åren kommer Bankgirot att läggas ner och alla funktioner och kopplingar som finns hos Bankgirot kommer att försvinna. Istället kommer nya betalrutiner och kommunikationssätt att sättas upp av P27.

All kommunikation och betalansvar kommer flyttas från en central station, Bankgirot, till respektive bank som kunden har. Det här är en jättestor förändring som alltså initieras av bankerna och det kommer inte gå att behålla befintliga kommunikationssätt då dessa kommer tas bort i olika omgångar under de närmaste åren.

Bankgironummer har beslutats att finnas kvar som alias till kontonummer som tidigare och autogiro kommer tillsvidare att fortsätta på likartat sätt, men planen är att även autogiro och e-faktura kommer ersättas av en ny tjänst för att presentera och betala fakturor.

De nuvarande filformaten för leverantörsbetalningar, inbetalningar och autogiro kommer också att tas bort och ersättas av ett nytt.

Befintligt flöde

Vi på Botema använder idag en filkommunikationslösning som skickar filer för alla våra kunder på en och samma gång direkt till Bankgirot via ett kommunikationssätt som heter BGLink. Bankgirot kontrollerar att rätt fullmakter är upplagda på respektive bankgironummer mot banken och hanterar sedan bevakning och utförande av betalning.

Detta är ett väldigt vanligt tillvägagångssätt bland redovisningsbyråer och förvaltare. Detta kommunikationssätt kommer snart att läggas ner och istället ersättas av direktintegration mot respektive bank.

För att skicka filer till Bankgirot använder vi idag Pagero som är ett väletablerat företag på marknaden som också i många fall används eller rekommanderas av bankerna för filkommunikationslösningar men även för olika betallösningar inom e-faktura och autogiro. Vi både skickar och tar emot betalfiler, inbetalningar och autogirofiler med hjälp av Pageros program.

Framtida flöde

Vi kommer fortsätta att använda olika produkter och lösningar hos Pagero för att hantera de nya filformaten och kommunikationssätten som krävs från P27. Vi har löpande kontakt med Fortnox som levererar vårt ekonomisystem och de är väl förberedda och delaktiga i uppdateringarna som krävs.

Vad behöver göras...

Vi kommer i vissa fall behöva uppdatera våra fullmakter och/eller tjänster hos bankerna vi har för er som kund. Detta medför att det kan komma utskick av nya fullmakter/behörigheter från banken för påskrift av två ledamöter i styrelsen. Det är jätteviktigt att dessa blir påskrivna och återsända till banken så fort som möjligt. Om det inte görs kommer vi på sikt inte kunna utföra betalningar.

Kontakt

Har ni några frågor eller funderingar kring detta så tveka inte att höra av er.

Länkar

P27:s hemsida

Kontaktperson

Daniel Grünbaum
daniel@botema.se
08 - 4800 2368
Botema Logo

Postadress / Besöksadress

Vretenvägen 13
171 54 Solna

© 2024 Botema Fastighets AB

info@botema.se
08 - 32 74 60