Digital årsstämma

Underlätta för medlemmar att delta på stämman, förenkla röstningsförfarandet och se till att sekreteraren får ett tydligt underlag kring vem som röstar på vad med hjälp av Botemas digitala verktyg för digital stämma.

Oavsett om ni väljer att ha stämman helt på plats, som hybridstämma med deltagare både på plats och digitalt eller helt digitalt går det att genomföra stämman på ett säkert sätt.

I samarbete med Percap kan Botema erbjuda en lösning där stämman hålls t.ex via Teams eller vår webbmöteslösning, JitsiMeet, och röstning sker i vår samarbetspartners app Percap. Inloggning i Percap sker med bankid och föreningen kan därmed säkerställa att det är medlemmar som röstar. Detta medför att fler medlemmar ges möjlighet att delta även om man inte kan närvara fysiskt på plats.

Vi erbjuder tre olika upplägg, från er som sköter allt själva, med hjälp av våra digitala verktyg, till att vi finns med och hjälper till hela vägen, från inlägg av dagordning till att vara ordförande på stämman.

Botemas erbjudande: Digital stämma från 5.000 kr

  • Uppladdning av dagordning
  • Upplägg av röstlängd
  • Röstning via app med bankid
  • Mötesrapport efter stämman med resultat av all röstning och händelser

Kontakta oss för mer information och beställning av digital stämma.

Botema Logo

Postadress / Besöksadress

Vretenvägen 13
171 54 Solna

© 2024 Botema Fastighets AB

info@botema.se
08 - 32 74 60