Mäklartjänster

Information

Fyll i formuläret och bifoga förmedlingsuppdraget som pdf.

Mäklarbild: 250 kr
Årsredovisning: 200 kr
Ekonomisk plan: 200 kr
Stadgar: 200 kr

Priser angivna exklusive moms. Faktura skickas till den adress du anger och enligt ditt val.

Omfrågad

Beställare

Separat fakturaadress

Godkännande