Bowebb

Vår webbportal är en viktig del i vårt arbete. Det har en stor del i vår kommunikation för att kunna uppfylla alla krav i de olika lagar som finns gällande hur information får skickas. Vi använder vår portal främst för att kommunicera med styrelsen och boende på ett snabbt och säkert sätt. Beroende på din roll kommer du åt olika funktioner. Portalen utvecklas kontinuerligt och nya funktioner läggs till löpande.

Kontakta oss för mer information eller om ni är intresserade av att koppla på någon av extra-tjänsterna till er förening. Det finns möjlighet att testa tjänsterna utan kostnad under en period för att se på hur det fungerar och kan ytterligare hjälpa till i styrelsearbetet.

Ingår i förvaltaravtalet

Tilläggstjänster

Bowebb Bas

Vi erbjuder en enklare tilläggstjänst med nedan extra funktioner.

  • Statistik där kostnader presenteras per kvm och jämfört med ett snitt bland våra kunder
  • Kontoplanen presenteras med saldon, jämfört med budget
  • Skapa ekonomiska rapporter (resultat-, balansrapport och huvudbok) när som helst. Jämför med flera år. Skapa pdf.
  • Grafisk presentation av konton och saldon

Bowebb Plus

Vår tilläggstjänst Bowebb Plus ger er lite extra och större möjligheter att inte bara kommunicera med oss på Botema utan inom styrelsen och med era medlemmar. Kontakta oss för mer information.

  • Allt i Bowebb Bas
  • Dela dokument inom styrelsen, med medlemmar eller publikt
  • Signera dokument med BankID, t.ex protokoll, medlemsansökningar, mm (inkl 50 signaturer per år)
  • Skapa en egen startsida med egen information och bilder
  • Publicera nyheter till medlemmar eller besökare
  • Administrera användare/medlemmar

Bowebb Sign

Signera era egna föreningsdokument med BankID. Förenklar hanteringen av protokoll, medlemsansökningar, mm.

Signeringen utgår från ett uppladdat dokument så vår tjänst för dokumentdelning ingår även i detta där ni kan dela dokument inom styrelsen.

Signera årsredovisningen med BankID

Signera årsredovisningen med BankID, varsomhelst, närsomhelst. Undvik stress med att behöva samla alla ledamöter för underskrift och risken med att handlingar kommer bort på posten.

Det går att följa vem som har signerat och enkelt ladda ner dokumentet från vår hemsida när alla ledamöter och revisorn har signerat.

Digitala möten

Vi erbjuder en lösning för att hålla möten digitalt som passar perfekt för t.ex årsmötet. Använd vår webbmötestjänst Botema Meet, Teams eller liknande tillsammans med vår samarbetspartner Percaps lösning för röstning.

Inloggning sker med bankid och ni i styrelsen kan sedan säkert och enkelt hålla reda på vem som röstar och deltar.

Botema Logo

Postadress / Besöksadress

Vretenvägen 13
171 54 Solna

© 2024 Botema Fastighets AB

info@botema.se
08 - 32 74 60