Bowebb

Vi använder vår portal för att kommunicera med styrelsen och boende på ett snabbt sätt. Beroende på din roll kommer du åt olika funktioner.

Som styrelsemedlem / Fastighetsägare

  • Hämta dokument och räkenskapsinformation
  • Få nyheter och tips

Utveckling

Vi utvecklar kontinuerligt portalen och lägger till nya funktioner löpande.

Webbportal