Support team

Ekonomisk förvaltning för dig med ambitioner

En ekonomisk förvaltning omfattar olika arbetsområden för en fastighet. Dess omfång beror huvudsakligen på två saker – bostadsrättsföreningens storlek samt föreningens ambitionsnivå.

För oss är det och har alltid varit ett klart mål att göra vårt jobb på ett tillfredsställande sätt oavsett vem kunden är. Handlar det om en bostadsrättsförening med många bollar i luften och som har högre krav och ambitioner är vi det rätta företaget i Stockholm för ekonomisk förvaltning.

Vi utför föreningens löpande bokföring och levererar samtliga rapporter i tid, något som de flesta andra förvaltare också gör. Det som skiljer oss från mängden är att vi erbjuder en långsiktig ekonomisk planering anpassad till just din bostadsrättsförening. Vårt mål? Givetvis, strävar vi efter att höja värdet på fastigheten genom att hålla en god ekonomisk profil och förbättra den på bästa möjliga sätt.

Ekonomisk förvaltning kan låta lite torrt men vi ser den som en chans till att förbättra, bygga upp och skapa nya möjligheter för varje klient.

Hjärtligt välkommen till en förvaltare som gärna tar utmaningar!

Kontakta oss så berättar vi mer!

Hur ser vår ekonomiska förvaltning ut?

Hur ser vår ekonomiska förvaltning ut? Den kan vi beskriva med ett endaste ord - Innovativ! Vårt arbete är utvecklande, tillgängligt och utförs på ett flexibelt sätt.

För oss i Stockholm är en ekonomisk förvaltning mer än bara siffror. Vi ser processerna och möjligheterna bakom alla former av bokföring och budgetering. Därför är vi även bra på att planera långsiktigt och stå för intressanta och passande finansiella lösningar för dig som kund.

Att i en bostadsrättsförening sköta ekonomisk förvaltning är kanske inte en alltför svår uppgift. Däremot är det betydligt krångligare att kunna utföra en verksamhetsanalys med förbättringsförslag, något som vi är väldigt duktiga på.

Väljer du oss kan du räkna med en god kommunikation, väl utfört arbete och en erfaren partner!

Våra tjänster inom ekonomisk förvaltning

Vilka tjänster erbjuder vi? Här kommer en detaljerad lista som du gärna kan titta på.

  • Vi börjar med den övergripande ekonomin där det ingår löpande bokföring, budgetering och ekonomiska rapporter. Självklart är vi mästare på det årliga bokslutet som ska presenteras.
  • Dyker vi lite djupare in på den löpande bokföringen så inkluderar vi tjänster som årsbokslut, årsbudget och föreningens inkomstdeklaration.
  • Vi sköter alla betalningar av fakturor, skatter och arvoden samt attestering av fakturor. Hos oss får du även en uppföljning kvartalsvis av ekonomin.
  • Vi håller lägenhetsförteckning enligt gällande lag. Vi bokför och hanterar avgifter, hyror samt överlåtelser och eventuella panter.
  • Hantering av betalningspåminnelser för avgifter/hyror samt kontrolluppgifter ingår också.

Vi arbetar i moderna system som säkerställer att vi efterlever lagar och regler samt möjliggör uppbyggnad av automatiserade tjänster. Vi arbetar i team på kontoret så att det alltid är fler än en som kan hjälpa till. Vi sätter upp en egen e-postadress för er förening som ser till att rätt person(er) hos oss får meddelandet så att ni får snabbt och korrekt svar.

Tjänster som ingår i det fasta arvodet

Löpande bokföring
Leverantörsbetalning
Leverantörsreskontra
Budget
Bokslut och årsredovisning
Avisering av avgifter/hyror
Påminnelsehantering
Hantering av lägenhetsförteckning
Kontrolluppgifter för lägenhetsöverlåtelser
Pantsättningshantering
Moms- och skattedeklarationer
Inkomstdeklaration

Ett urval av våra tilläggstjänster innefattar:

E-faktura
Styrelseportal
Likviditetsbudget
Kassaflödesanalys
Närvaro och ordförande på stämma
Hantering av garage/parkerings-kö
Upprättande av lokal- och garagekontrakt
Kreditupplysning
Inkassohantering
E-signering av dokument

Botema Logo

Postadress / Besöksadress

Vretenvägen 13
171 54 Solna

© 2024 Botema Fastighets AB

info@botema.se
08 - 32 74 60