Systemnyheter

2019-10-04

Nyheter allmänt:

Nyheter Bowebb Bas:
 • Statistik där kostnader presenteras per kvm och jämfört med ett snitt bland våra kunder.
 • Kontoplanen presenteras med saldon, jämfört med budget.
 • Se obetalda leverantörsfakturor.
Nyheter Bowebb Plus:
 • Statistik där kostnader presenteras per kvm och jämfört med ett snitt bland våra kunder.
 • Kontoplanen presenteras med saldon, jämfört med budget.
 • Se alla leverantörsfakturor
 • Administrera användare/medlemmar

2019-08-31

Nyheter allmänt:
 • Dokumentmall för autogiroanmälan under sidan "Boendeinfo".
 • Information kring anmälan av e-faktura under sidan "Boendeinfo".
Nyheter Bowebb Bas:

Nyheter Bowebb Plus:
 • Dela dokument inom styrelsen, med medlemmar eller publikt
 • Skapa en egen startsida med egen information och bilder
 • Publicera nyheter till medlemmar eller besökare