Systemnyheter

2021-05-12

Nyheter allmänt:

Nyheter Bowebb Bas:
 • Reskontran de senaste 12 mån visas nu för varje lägenhet med information om vilka avier som är betalda och inte.
Nyheter Bowebb Plus:
 • Reskontran de senaste 12 mån visas nu för varje lägenhet med information om vilka avier som är betalda och inte.
Nyheter Bowebb Sign:

2021-03-26

Nyheter allmänt:
 • Revisorer har nu egen inloggning och kommer åt ekonomiska rapporter, leverantörsfakturor, bokföring och sie-filer.
Nyheter Bowebb Bas:

Nyheter Bowebb Plus:

Nyheter Bowebb Sign:

2021-03-13

Nyheter allmänt:

Nyheter Bowebb Bas:

Nyheter Bowebb Plus:

Nyheter Bowebb Sign:
 • Lägga in en egen beskrivning vad det är som ska signeras som läggs som ämne på det mail mottagaren får. Detta gör att det blir tydligare vad som ska signeras.

2021-01-13

Nyheter allmänt:

Nyheter Bowebb Bas:
 • Ta ut egna ekonomiska rapporter (balans- och resultatrapport samt huvudbok). Jämför flera år och perioder.
 • Klicka på konton i balans- och resultatrapporten för att gå djupare och se verifikationer för det kontot och vald period.
Nyheter Bowebb Plus:
 • Ta ut egna ekonomiska rapporter (balans- och resultatrapport samt huvudbok). Jämför flera år och perioder.
 • Klicka på konton i balans- och resultatrapporten för att gå djupare och se verifikationer för det kontot och vald period.
Nyheter Bowebb Sign:

2020-09-29

Nyheter allmänt:
 • Se detaljer om en leverantörsfaktura, kontering, datum och summor.
Nyheter Bowebb Bas:

Nyheter Bowebb Plus:

Nyheter Bowebb Sign:

2020-08-11

Nyheter allmänt:

Nyheter Bowebb Bas:
 • Se bokföring och verifikationer.
Nyheter Bowebb Plus:
 • Se bokföring och verifikationer.
Nyheter Bowebb Sign:

2020-04-01

Nyheter allmänt:
 • E-signering av årsredovisningar.
Nyheter Bowebb Bas:

Nyheter Bowebb Plus:
 • E-signering av föreningens egna dokument.
Nyheter Bowebb Sign:
 • E-signering av föreningens egna dokument.

2019-10-04

Nyheter allmänt:

Nyheter Bowebb Bas:
 • Statistik där kostnader presenteras per kvm och jämfört med ett snitt bland våra kunder.
 • Kontoplanen presenteras med saldon, jämfört med budget.
 • Se obetalda leverantörsfakturor.
Nyheter Bowebb Plus:
 • Statistik där kostnader presenteras per kvm och jämfört med ett snitt bland våra kunder.
 • Kontoplanen presenteras med saldon, jämfört med budget.
 • Se alla leverantörsfakturor
 • Administrera användare/medlemmar

2019-08-31

Nyheter allmänt:
 • Dokumentmall för autogiroanmälan under sidan "Boendeinfo".
 • Information kring anmälan av e-faktura under sidan "Boendeinfo".
Nyheter Bowebb Bas:

Nyheter Bowebb Plus:
 • Dela dokument inom styrelsen, med medlemmar eller publikt
 • Skapa en egen startsida med egen information och bilder
 • Publicera nyheter till medlemmar eller besökare
Botema Logo

Postadress / Besöksadress

Vretenvägen 13
171 54 Solna

© 2024 Botema Fastighets AB

info@botema.se
08 - 32 74 60