Systemnyheter

2021-01-13

Nyheter allmänt:

Nyheter Bowebb Bas:
 • Ta ut egna ekonomiska rapporter (balans- och resultatrapport samt huvudbok). Jämför flera år och perioder.
 • Klicka på konton i balans- och resultatrapporten för att gå djupare och se verifikationer för det kontot och vald period.
Nyheter Bowebb Plus:
 • Ta ut egna ekonomiska rapporter (balans- och resultatrapport samt huvudbok). Jämför flera år och perioder.
 • Klicka på konton i balans- och resultatrapporten för att gå djupare och se verifikationer för det kontot och vald period.
Nyheter Bowebb Sign:

2020-09-29

Nyheter allmänt:
 • Se detaljer om en leverantörsfaktura, kontering, datum och summor.
Nyheter Bowebb Bas:

Nyheter Bowebb Plus:

Nyheter Bowebb Sign:

2020-08-11

Nyheter allmänt:

Nyheter Bowebb Bas:
 • Se bokföring och verifikationer.
Nyheter Bowebb Plus:
 • Se bokföring och verifikationer.
Nyheter Bowebb Sign:

2020-04-01

Nyheter allmänt:
 • E-signering av årsredovisningar.
Nyheter Bowebb Bas:

Nyheter Bowebb Plus:
 • E-signering av föreningens egna dokument.
Nyheter Bowebb Sign:
 • E-signering av föreningens egna dokument.

2019-10-04

Nyheter allmänt:

Nyheter Bowebb Bas:
 • Statistik där kostnader presenteras per kvm och jämfört med ett snitt bland våra kunder.
 • Kontoplanen presenteras med saldon, jämfört med budget.
 • Se obetalda leverantörsfakturor.
Nyheter Bowebb Plus:
 • Statistik där kostnader presenteras per kvm och jämfört med ett snitt bland våra kunder.
 • Kontoplanen presenteras med saldon, jämfört med budget.
 • Se alla leverantörsfakturor
 • Administrera användare/medlemmar

2019-08-31

Nyheter allmänt:
 • Dokumentmall för autogiroanmälan under sidan "Boendeinfo".
 • Information kring anmälan av e-faktura under sidan "Boendeinfo".
Nyheter Bowebb Bas:

Nyheter Bowebb Plus:
 • Dela dokument inom styrelsen, med medlemmar eller publikt
 • Skapa en egen startsida med egen information och bilder
 • Publicera nyheter till medlemmar eller besökare
Botema Logo

Postadress

Box 6018
102 31 Stockholm

Besöksadress

Upplandsgatan 35
113 28 Stockholm

© 2021 Botema Fastighets AB

info@botema.se
08 - 32 74 60