Fastighetsförvaltning Vi förvaltar er fastighet

Företagets förvaltningstjänster intar sedan ett flertal år huvuddelen av verksamheten. Ett brett kontaktnät har gett Botema Fastighets AB möjlighet till förvaltning av såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

En annan del i företagets verksamhet inbegriper förmedling av såväl bostäder / fritidshus som kommersiella fastigheter och lokaler.

När det gäller olika anknytningar till fastighetsrelaterade organisationer kan nämnas medlemskap i Fastighetsägarna, Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare och Svenska Fastighetsmäklarsällskapet.

Botema Fastighets AB administrerar sekretariaten för Svenska Fastighetsmäklarsällskapet.

Ett antal klienter som helt saknar fastighetsanknytning har även valt att anlita Botema Fastighets AB för sitt redovisningsbehov.

Enstaka uppdrag i form av bouppteckningar och deklarationer kan sporadiskt förekomma som en begränsad del av verksamheten.

Nyheter

Vi söker en administratör
2018-01-17
Vill du jobba på Botema? Just nu söker vi en administratör. Mer information och ansökan finns hos Lernia