Fastighetsförvaltning Vi förvaltar er fastighet

Företagets förvaltningstjänster intar sedan ett flertal år huvuddelen av verksamheten. Ett brett kontaktnät har gett Botema Fastighets AB möjlighet till förvaltning av såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

En annan del i företagets verksamhet inbegriper förmedling av såväl bostäder / fritidshus som kommersiella fastigheter och lokaler.

När det gäller olika anknytningar till fastighetsrelaterade organisationer kan nämnas medlemskap i Fastighetsägarna, Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare och Svenska Fastighetsmäklarsällskapet.

Botema Fastighets AB administrerar sekretariaten för Svenska Fastighetsmäklarsällskapet.

Ett antal klienter som helt saknar fastighetsanknytning har även valt att anlita Botema Fastighets AB för sitt redovisningsbehov.

Enstaka uppdrag i form av bouppteckningar och deklarationer kan sporadiskt förekomma som en begränsad del av verksamheten.

Nyheter

Vi välkomnar vår nya medarbetare
2018-02-22
Vi välkomnar vår nya medarbetare Saron Zaid. Hon tillträdde tjänsten som administratör den 21 februari.

Dina avier via e-post
2015-01-29
Vi kan nu erbjuda avier via e-post. Skicka in ditt personnummer samt e-post dit du vill ha avierna skickade till support@botema.se så ser vi till att registrera dig inför nästa utskick.

För mer information vänligen kontakta oss.